Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedByName - metoda objektu PmObject

Popis:
Reference na podobjekt zadaný jménem.
Syntaxe:
GetOwnedByName(sName As String) As Object
Volání:
Set o = oObject.GetOwnedByName(sName)
Parametry:
sName(String) Název podobjektu (např. "Kotel")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice