Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedNum - metoda objektu PmObject

Popis:
Vrací počet vnořených objektů v objektu.
Syntaxe:
GetOwnedNum As Long
Volání:
n = oObject.GetOwnedNum()
Poznámka:
Pro Grafické prvky je pro stejný účel určena metoda GetChildCount.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice