Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPar - metoda objektu PmObject

Popis:
Čtení hodnoty parametru PROMOTIC objektu. Pokud parametr není v tomto PROMOTIC objektu, pak se hledá tento parametr v rodičích tohoto objektu kaskádním způsobem (bubláním).
Syntaxe:
GetPar(sPar As String, [nAttr As Long]) As Variant
Volání:
value = oObject.GetPar(sPar)
Parametry:
sPar(String) Název parametru PROMOTIC objektu (rozlišuje velká/malá písmena).
nAttr[nepovinné] (Long) Dodatečné atributy pro zjištění parametru.
0 (přednastaveno) - Hodnota je vrácena jako datový typ String.
1 - Hodnota je vrácena jako datový typ Long.

Pokud hodnotu nelze převést na celé číslo, pak metoda vrací hodnotu NaN - lze testovat metodou Pm.IsValid.

Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu parametru PROMOTIC objektu. V případě chyby vrací prázdnou hodnotu Empty.
Příklad:
Vyčtení hodnoty parametru PROMOTIC objektu s názvem abc. Tento parametr může být definován v PROMOTIC objektu oObject nebo v jeho rodičích.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim x
x = oObject.GetPar("abc")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice