Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu PmObject

Popis:
Vrací název objektu (bez cesty)
Syntaxe:
Name As String
Volání:
s = oObject.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Název objektu se zadává ve stromu PROMOTIC objektů při vytváření tohoto objektu. Objekt lze přejmenovat tak že ve stromu PROMOTIC objektů kliknete pravým tlačítkem myši na daný objekt, otevře se lokální menu a v něm zvolte položku "Přejmenovat".

Název objektu může mít maximálně 30 znaků. Název má význam identifikátoru (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).

Pro Grafické prvky je pro stejný účel určena vlastnost PmiItem.Name.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice