Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPermission - metoda objektu PmObject

Popis:
Získaní oprávnění dané chráněné operace z objektu ve stromu aplikace
Syntaxe:
GetPermission(sName As String, sParams As String) As Variant
Volání:
permission = oObject.GetPermission(sName, "what:groups;")
Parametry:
sName(String) Název oprávnění chráněné operace.
sParams(String) Dodatečné parametry určující, jaké informace získat. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "what:groups;".
"what:sss;" - Základní volba určující, co bude vráceno.
what:groups; - Oprávnění v podobě textového seznamu identifikátorů skupin a uživatelů (oddělený čárkou ',').
Poznámka:
Tato metoda je výhodná zejména k otestovaní chráněné operace (příslušným oprávněním) předem, tzn. dříve než se vlastní operace provede nebo případně selže.
Příklad:
Otestování, zda lokální uživatel má právo otevřít určitý obraz předem. Získá se oprávnění PanelOpen obrazu Panel1. Pak se otestuje, zda lokální uživatel toto oprávnění splňuje.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oPanel, sGroups
Set oPanel = pMe.Pm("/Panel1")
sGroups = oPanel.GetPermission("PanelOpen", "what:groups;")
If Pm.TestUserInGroup(0, sGroups) Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice