Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPermission - metoda objektu PmObject

Popis:
Získaní oprávnění dané chráněné operace z objektu ve stromu aplikace
Syntaxe:
GetPermission(sName As String, sParams As String) As Variant
Volání:
permission = oObject.GetPermission(sName, "what:groups;")
Parametry:
sName(String) Název oprávnění chráněné operace.
sParams(String) Dodatečné parametry určující, jaké informace získat. Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "what:groups;".
"what:sss;" - Základní volba určující, co bude vráceno.
what:groups; - Oprávnění v podobě textového seznamu identifikátorů skupin a uživatelů (oddělený čárkou ',').
Poznámka:
Tato metoda je výhodná zejména k otestovaní chráněné operace (příslušným oprávněním) předem, tzn. dříve než se vlastní operace provede nebo případně selže.
Příklad:
Otestování, zda lokálně přihlášený uživatel má právo otevřít určitý obraz předem. Získá se oprávnění PanelOpen obrazu Panel1. Pak se otestuje, zda lokálně přihlášený uživatel toto oprávnění splňuje.
Dim sGroups, oPanel
Set oPanel = Pm("/Panel1")
sGroups = oPanel.GetPermission("PanelOpen", "what:groups;")
If Pm.TestUserInGroup(0, sGroups) Then
  ...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice