Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Root - vlastnost objektu PmObject

Popis:
Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmRoot.
Syntaxe:
Root As Object
Volání:
Set o = oObject.Root
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice