Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStop - událost objektu PmObject

Popis:
Událost je vyvolána pro každý PROMOTIC objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace. V této chvíli ještě všechny objekty existují. Je zde vhodné provést například uložení stavu objektu do souboru na disk, atd.

Událost je vyvolána po události PmRoot.onAppStopBegin a před událostí PmRoot.onAppStopEnd.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice