Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromWeb - metoda objektu PmData

Popis:
Čtení dat z Web serveru v podobě XML do tohoto objektu.
Syntaxe:
ReadFromWeb(URL As String, [sUser As String], [sPassword As String]) As Boolean
Volání:
b = oData.ReadFromWeb("http://NázevPočítače/IdKomponenty/data.xml?fmt=purevalue", "User", "Password")
Parametry:
URL(String) URL adresa dat Web serveru, kde jsou umístěna XML data. PROMOTIC aplikace jako Web server tato data standardně nabízí na cestě (viz záložka PmData > Web server):
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/data.xml?fmt=purevalue

Upozornění! Začátek adresy ("http:") se musí zadat! Pokud chcete zadat adresu lokálního počítače, pak lze zadat jako NázevPočítače slovo localhost. Port není potřeba zadávat, pokud je Web server na standardním portu 80.

Komunikace funguje i se zabezpečeným WEB serverem na adrese https://....

sUser[nepovinné] (String) Jméno uživatele pro autentizaci. Viz oprávnění WebRead na straně serveru. Pokud není nastaveno a je vyžadována autentizace, pak se událost onEndOfTransfer vyvolá s chybou pEvent.Error=62.
sPassword[nepovinné] (String) Heslo uživatele pro autentizaci. Tento parametr je ignorován, pokud není zadán parametr sUser.
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na čtení dat ze serveru. Po přenosu dat se vyvolá událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na čtení. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí žádost o vysílání/příjmu tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer se nevyvolá.
Poznámka:

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Tím, že se nad objektem volá metoda ReadFromWeb, považuje se tento objekt za Web klient, který čte data z komponenty Web serveru, v tom případě z jiného ale stejně nakonfigurovaného objektu PmData v jiné aplikaci na stejném nebo jiném počítači.

Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat však způsobí že se vyvolá událost onEndOfTransfer. V době přenášení dat (tzn. v době po vyvolání metody ReadFromWeb a před vyvoláním události onEndOfTransfer) nelze nad objektem volat znovu metodu ReadFromWeb ani metodu WriteToWeb - tehdy metoda vrací hodnotu false. Pomocí vlastnosti WebClientIsReady lze zjistit, zda je objekt připraven na další přenášení.

Příchozími daty budou naplněny proměnné záložky Data tohoto objektu.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("Data/Param1")
If oData.WebClientIsReady Then
  oData.ReadFromWeb "http://localhost/param/data.xml?fmt=purevalue", "Johny", "abcd"
Else
  Pm.Debug "Web klient PARAM is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice