Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadFromString - metoda objektu PmData

Popis:
Přiřazení hodnot datovým položkám v záložce Data tohoto objektu z textové hodnoty (typu String).
Syntaxe:
LoadFromString(sString As String) As Long
Volání:
b = oData.LoadFromString(sString)
Parametry:
sString(String) Textová hodnota vytvořená například metodou SaveToString.
Vrácená hodnota:
Vrací počet nastavených položek.
Poznámka:
Tvar textové hodnoty viz popis metody SaveToString.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice