Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromSocket - metoda objektu PmData

Popis:
Čtení dat ze serverové skupiny přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů.
Syntaxe:
ReadFromSocket As Boolean
Volání:
oData.ReadFromSocket
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na čtení dat ze serveru. Po přenosu dat se vyvolá událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na čtení. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer se nevyvolá.
Poznámka:

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat však způsobí že se vyvolá událost onEndOfTransfer.

Volání této metody má smysl pouze pokud je nakonfigurována záložka Sokety jako Soket klient.

Příchozími daty budou naplněny proměnné záložky Data tohoto objektu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice