Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarArray - metoda objektu PmData

Popis:
Vytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu.
Syntaxe:
GetVarArray As Array
Volání:
arr = oData.GetVarArray()
Poznámka:

Hodnoty z takto vytvořeného 1-rozměrného pole lze přiřadit proměnným záložky Data voláním metod SetVarArray a SetVarSubArray.

K získání 1-rozměrného pole hodnot specifikovaných proměnných záložky Data slouží metoda GetVarSubArray.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice