Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onItemAfterWrite - událost objektu PmData

Popis:
Událost je vyvolána po zápisu do (změně) hodnoty jedné proměnné definované v záložce Data.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Item - (Object) Objekt Var obsahující informace o proměnné, ve které došlo k zápisu (ke změně)
pEvent.OldVal - (Variant) Stará hodnota proměnné. Tuto hodnotu proměnná měla před zápisem.
Poznámka:

Aby došlo k volání této události pro určitou proměnnou, musí se toto volání v této proměnné explicitně povolit (viz konfigurátor "ExtWriteAction > Konfigurace datového rozšíření: ExtWriteAction > Událost "onItemAfterWrite""). Tam se také definuje, zda se událost bude volat po každém zápisu nebo po každé změně hodnoty.

Pokud se toto volání povolí pro každou proměnnou a dojde k zápisu do (změně) všech proměnných najednou, pak se vyvolá tato událost pro každou proměnnou zvlášť!

Použití této události je vhodné například pro informování a testování hodnoty pro účely alarmu, nebo pro speciální akce, které mají nastat, pokud se proměnná změní.

 
Upozornění:

Událost je vyvolána pouze pokud se provede skutečný zápis (např. objekt.Item(0)=3) do proměnné - označme ji proměnná A. Pokud ale v proměnné A je datová vazba (při čtení) na jinou proměnnou B (v jiném objektu) a provede se zápis do proměnné B, pak se proměnná A o této změně nedozví a událost se tedy nevyvolá (proměnná A se o změně dozví teprve, až ji bude někdo číst - tehdy se "provede" datová vazba - ale opět se nevyvolá událost !).

Viz také:
Příklad:
Následující skript v události onItemAfterWrite vypíše do položky Debug_info INFO systému informace o zapisované hodnotě - vypíše název proměnné do které se zapisovalo, index této proměnné a starou a novou hodnotu této proměnné.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug "Name:" & pEvent.Item.Name
Pm.Debug "Index:" & pEvent.Item.Index
Pm.Debug "NewValue:" & pEvent.Item.Value
Pm.Debug "OldValue:" & pEvent.OldVal
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice