Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetVarSubArray - metoda objektu PmData

Popis:
Přiřazení hodnot z pole hodnot vytvořeného metodami GetVarArray nebo GetVarSubArray vybraným proměnným záložky Data tohoto objektu.
Syntaxe:
SetVarSubArray(vFrom As Variant, vTo As Variant, array As Array) As Boolean
Volání:
oData.SetVarSubArray from, to, array
Parametry:
vFrom(Variant) Index (nebo název) první proměnné (indexováno od 0), do které má být přiřazena první hodnota pole
vTo(Variant) Index (nebo název) poslední proměnné (indexováno od 0), do které má být přiřazena poslední hodnota pole
array(Array) 1-rozměrné pole, jehož hodnoty mají být přiřazeny vybraným proměnným
Vrácená hodnota:
true - při úspěšném přiřazení hodnot
false - V jiném případě
Poznámka:

Hodnoty budou přiřazeny proměnným s indexem v rozsahu parametrů vFrom a vTo (včetně).

K přiřazení hodnot z pole všem proměnným slouží metoda SetVarArray.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim arr
arr = Array(23, 45, 56)
oData.SetVarSubArray 1, 3, a
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice