Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromSocketEx - metoda objektu PmData

Popis:
Je rozšířením metody ReadFromSocket.
Syntaxe:
ReadFromSocketEx(nType As Integer, nSubType As Integer, nFrom As Long, nCount As Long) As Boolean
Volání:
b = oData.ReadFromSocketEx(nType, nSubType, nFrom, nCount)
Parametry:
nType(Integer) Podtyp datového protokolu
nSubType(Integer) Verze podtypu datového protokolu
nFrom(Long) Index (indexováno od 0) proměnné v objektu, od které (včetně) se bude přijímat
nCount(Long) Počet proměnných v objektu, které se budou přijímat
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na čtení dat ze serveru. Po přenosu dat se vyvolá událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na čtení. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer se nevyvolá.
Poznámka:

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Umožňuje uživateli zadat podtyp datového protokolu, kterým se má komunikovat se serverem, a například hodnotu a počet hodnot objektu PmData, od které se budou data přijatá po síti do objektu zapisovat. Přesný význam parametrů nFrom a nCount může však být závislý na parametrech nType a nSubType.
 

Podporované podtypy protokolu:

nType nSubType význam
0 0 protokol pro přenos celého objektu PmData. Parametry nFrom a nCount jsou ignorovány.
1 1 umožňuje zadat pomocí parametrů nFrom a nCount od které hodnoty a kolik hodnot objektu se má přijímat.
 
Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat však způsobí že se vyvolá událost onEndOfTransfer.

Volání této metody má smysl pouze pokud je nakonfigurována záložka Sokety jako Soket klient.

Příchozími daty budou naplněny proměnné záložky Data tohoto objektu.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice