Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onEndOfTransfer - událost objektu PmData

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení přenosu dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Source - (Long) Zdroj volání události. Nabývá následujících hodnot:
0 - Událost je vyvolána lokálně metodou EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error je vždy 0.
10 - Data byla do tohoto objektu zapsána z XML komunikace. Například nad tímto objektem byla volána metoda ReadFromWeb nebo klient (jiný objekt PmData) volal svou metodu WriteToWeb.
20 - Data byla z tohoto objektu čtena z XML komunikace. Například nad tímto objektem byla volána metoda WriteToWeb nebo klient (jiný objekt PmData) volal svou metodu ReadFromWeb nebo Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) si tyto XML data četl.
1 - Data byla do tohoto objektu zapsána ze Soket komunikace. Například nad tímto objektem byla volána metoda ReadFromSocket nebo klient (jiný objekt PmData) volal svou metodu WriteToSocket.
2 - Data jsou z tohoto objektu čtena ze Soket komunikace Například nad tímto objektem byla volána metoda WriteToSocket nebo klient (jiný objekt PmData) volal svou metodu ReadFromSocket.
pEvent.Error - (Long) Hodnota chyby přenosu:
0 - (XML a soket) přenos proběhl v pořádku
24 - (jen XML) chyba přenosu - Web server asi není dostupný
33 - (jen XML) chyba software
40 - (jen XML) operace (čtení nebo zápis) není povolena - klient asi nemá správně nastaven parametr sUser nebo sPassword při volání metody ReadFromWeb nebo WriteToWeb
61 - (jen XML) Web server nemůže navázat spojení s klientem na dané URL adrese
62 - (jen XML) Web server odpověděl záporně (HTTP status není 200=OK)
64 - (XML a soket) přijatá data nelze uložit (asi nekompatibilní formáty)
66 - (jen XML) přijatá zpráva nemá požadovaný tvar
1001 - (jen soket) název položky není v seznamu cílové skupiny
1006 - (jen soket) název položky je stejný jako některý jiný název v seznamu objektů
1007 - (jen soket) systémový manažer nemůže navázat spojení
1008 - (jen soket) nelze navázat spojení
1010 - (jen soket) soketový manažer nemůže dosáhnout cílového PC
1011 - (jen soket) špatný kontrolní součet
1012 - (jen soket) špatné číslo přijatého paketu, jen u klienta a UDP/IPX protokolu
1013 - (jen soket) soket byl uzavřen, důvod nedefinován
1014 - (jen soket) nepřišly žádná data
1015 - (jen soket) přišlo málo dat
1201 - (jen soket) uplynul timeout
1202 - (jen soket) uplynula doba pro znovuotevření soketu a nastala chyba
1203 - (jen soket) soket byl uzavřen asynchronně, důvod nedefinován
hodnoty 10000 a vyšší - (jen soket) standardní komunikační chyby OS Windows. V případě nutnosti zjištění chyby kontaktujte firmu MICROSYS.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice