Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmData

Popis:
Nastavení/zjištění povolení DDE klient komunikace.
Syntaxe:
DdeClientEnabled As Boolean
Volání:
b = oData.DdeClientEnabled
Hodnoty:
true (přednastaveno) - objekt komunikuje pomocí DDE
false - je zakázano komunikovat pomocí DDE
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost má smysl pouze pokud je v záložce DDE tohoto objektu nastavena komunikace jako DDE klient. V běžící aplikaci pak lze touto vlastností DDE komunikaci zakázat nebo opětovně spustit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice