Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmData - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmData
 
K proměnným definovaným v záložce Data lze přistupovat i pomocí skriptu, například přístup k první proměnné (indexováno od 0) se jménem 'Venkovni':
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky").Item(0).Value
nebo
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky").Item("Venkovni").Value
nebo
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky/#vars/0").Value
nebo
v = pMe.Pm("/Data/Tlaky/#vars/Venkovni").Value
 
Identifikátor #vars:

V objektu PmData jsou pomocí identifikátoru #vars zpřístupněny proměnné (typu Var) definované v záložce Data. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("data1/#vars/aaa") vrací datovou položku aaa z objektu o názvu data1 který je typu PmData.

 
Identifikátor #ext:

Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).

 
Nad proměnnými v objektu PmData lze provádět různé operace.. Například:
- Nabízení hodnot (pro čtení i zápis) do Webu pomocí formátu XML. Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient".
- Každou proměnnou objektu lze rozšířit o další funkčnosti (viz Datová rozšíření), například o napojení na alarmy, OPC nebo DDE komunikaci, atd.
- Uložení do typu String pomocí metody SaveToString.
- atd.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice