Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Web server - záložka objektu PmData

Popis:
Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Konfigurační položky:
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru
PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Zobrazovat v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.

Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a zároveň klikem na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.

Poznámka:
Pomocí této záložky lze zaregistrovat objekt jako komponentu do Web serveru (tzn. do objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Klient, který chce číst data z této komponenty, musí mít oprávnění WebRead. Pokud chce klient data zapisovat, pak musí mít oprávnění WebWrite. Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient".

 
Pokud je objekt zaregistrován, pak v intranetu nabízí Web stránky na této URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/Stránka

Kde:

NázevPočítače - je síťový název počítače, na kterém běží tato aplikace PROMOTIC.
Port - port nastavený v objektu PmWeb (pokud je port roven číslu 80, pak se nemusí uvádět)
IdKomponenty - pokud je komponenta přímo zaregistrovaná do objektu PmWeb, pak je zde text uvedený v konfigurátoru "Identifikátor Web komponenty" v této záložce. Pokud je komponenta zaregistrovaná do objektu PmWebFolder nebo PmWebLang, pak je zde ještě předtím identifikátor tohoto objektu, tedy například "IdFolder/IdKomponenty", atd.
Stránka - název stránky, kterou objekt nabízí. Pokud není stránka zadána, pak se zobrazí přednastavená stránka.
 
Další nabízenou stránkou je data.xml, která nabízí obsah proměnných v objektu PmData jako XML data. Tyto XML data však mohou mít ještě různý tvar a proto je potřeba zadat parametr fmt, který určuje formát nabízených XML dat. Jsou k dispozici tyto formáty:
- "data.xml?fmt=full" nabízí XML data obsahující seznam proměnných a pro každou proměnnou její název a hodnotu.
- "data.xml?fmt=purevalue" nabízí XML data obsahující jen seznam hodnot oddělené středníkem.
 
Web klient má takto přístup ke XML datům aplikace, může data číst i do dat zapisovat. Běžným klientem je Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) nebo jiná aplikace PROMOTIC. Jiná aplikace PROMOTIC jako klient pak využívá metody PmData.ReadFromWeb nebo PmData.WriteToWeb.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice