Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetVarArray - metoda objektu PmData

Popis:
Přiřazení hodnot z pole hodnot vytvořeného metodou GetVarArray všem proměnným záložky Data tohoto objektu.
Syntaxe:
SetVarArray(aArray As Array) As Boolean
Volání:
oData.SetVarArray aArray
Parametry:
aArray(Array) 1-rozměrné pole, jehož hodnoty mají být přiřazeny všem proměnným záložky Data. Počet prvků tohoto pole musí být shodný s počtem proměnných záložky Data.
Vrácená hodnota:
true - Pokud přiřazení proběhlo úspěšně.
false - Pokud přiřazení neproběhlo.
Poznámka:
K přiřazení hodnot vybraným proměnným záložky Data slouží metoda SetVarSubArray.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice