Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ItemEx - vlastnost objektu PmData

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
ItemEx(id As Variant, nAttr As Long) As Object
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oData.ItemEx(id).Value
Zápis hodnoty:
oData.ItemEx(id).Value = val
Přístup k objektu, který představuje danou proměnnou:
Set obj = oData.ItemEx(id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou buď jejím jménem (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
nAttr(Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování (jako vlastnost Item).
1 - při odkazu na neexistující proměnnou nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Item (jako Var objekt) je jen pro čtení, to znamená, že tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

 
Identifikátor #vars:Na objekt Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
Viz také:
Příklad:
Test zda existuje proměnná s názvem "Teplota3":
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oItem
Set oItem = oData.ItemEx("Teplota3", 1)
If oItem Is Nothing Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice