Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteToSocketEx - metoda objektu PmData

Popis:
Je rozšířením metody WriteToSocket..
Syntaxe:
WriteToSocketEx(nType As Integer, nSubType As Integer, nFrom As Long, nCount As Long) As Boolean
Volání:
b = oData.WriteToSocketEx(nType, nSubType, nFrom, nCount)
Parametry:
nType(Integer) Podtyp datového protokolu
nSubType(Integer) Verze podtypu datového protokolu
nFrom(Long) Index (indexováno od 0) proměnné v objektu, od které (včetně) se bude zasílat
nCount(Long) Počet proměnných v objektu, které se budou zasílat
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na zaslání dat do serveru. Po přenosu dat se vyvolá událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na zaslání. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer se nevyvolá.
Poznámka:

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Umožňuje uživateli zadat podtyp datového protokolu, kterým se má komunikovat se serverem, a například hodnotu a počet hodnot objektu, od které se budou data vysílaná po síti z objektu brát. Přesný význam parametrů nFrom a nCount může však být závislý na parametrech nType a nSubType.
 

Podporované podtypy protokolu:

nType nSubType význam
0 0 protokol pro přenos celého objektu PmData. Parametry nFrom a nCount jsou ignorovány.
1 1 umožňuje zadat pomocí parametrů nFrom a nCount od které hodnoty a kolik hodnot objektu se má vysílat.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice