Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EndOfTransfer - metoda objektu PmData

Popis:
Metoda vyvolá událost onEndOfTransfer s parametry: pEvent.Source = 0 (tzn. lokální zdroj) pEvent.Error = 0 (tzn. bez chyby).
Syntaxe:
EndOfTransfer
Volání:
oData.EndOfTransfer
Poznámka:

Volat tuto metodu je vhodné například v případě, když chcete zpracovávat data objektu na jednom místě. Pokud data příjdou z komunikace nebo pokud jsou data lokálně nastavena a pak je zavolána metoda EndOfTransfer, pak lze data zpracovat jednotně v události onEndOfTransfer.

Volání této metody je synchronní, tzn. že se nejdřív provede algoritmus v události onEndOfTransfer a teprve pak se pokračuje v příkazech za voláním metody.

Příklad:
Nejdřív se nastaví data objektu a pak se zavolá metoda EndOfTransfer jako příznak že je vše hotovo a že v události onEndOfTransfer lze data zpracovat.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oData.Item("d1").Value = 3.14
oData.Item("d2").Value = 56
'...
oData.Item("d33").Value = 34.2
oData.EndOfTransfer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice