Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SocketClientIsReady - vlastnost objektu PmData

Popis:
Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst přes Sokety. V tom případě objekt PmData je Soket klientem.
Syntaxe:
SocketClientIsReady As Boolean
Volání:
b = oData.SocketClientIsReady
Hodnoty:
true - objekt je připraven přenášet data přes Soket (tzn. lze volat metodu ReadFromSocket nebo WriteToSocket)
false - objekt není připraven přenášet data (ještě se přenáší data od předchozího volání zmíněných metod)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Objekt PmData se voláním metod ReadFromSocket nebo WriteToSocket dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu tyto metody a metoda SocketClientIsReady tehdy vrací hodnotu false. Po ukončení přenosu (tzn. po vyvolání události onEndOfTransfer) již opět metody lze volat a SocketClientIsReady vrací hodnotu true.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oData.SocketClientIsReady Then
  oData.ReadFromSocket
Else
  Pm.Debug "SocketClient is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice