Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarSubArray - metoda objektu PmData

Popis:
Vytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem (od-do).
Syntaxe:
GetVarSubArray(vFrom As Variant, vTo As Variant) As Array
Volání:
arr = oData.GetVarSubArray(from, to)
Parametry:
vFrom(Variant) Index první proměnné (indexováno od 0), jejíž hodnota bude zařazena do 1-rozměrného pole.
vTo(Variant) Index poslední proměnné (indexováno od 0), jejíž hodnota bude zařazena do 1-rozměrného pole.

Hodnota -1 znamená poslední proměnnou v objektu.

Poznámka:

Do 1-rozměrného pole budou vybrány hodnoty proměnných s indexy v rozsahu parametrů vFrom a vTo (včetně).

Hodnoty z takto vytvořeného 1-rozměrného pole lze přiřadit proměnným záložky Data voláním metod SetVarArray a SetVarSubArray.

K získání 1-rozměrného pole hodnot všech proměnných záložky Data slouží metoda GetVarArray.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice