Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToString - metoda objektu PmData

Popis:
Vytvoření hodnoty typu String obsahující hodnoty všech proměnných definovaných v záložce Data tohoto objektu.
Syntaxe:
SaveToString As String
Volání:
string = oData.SaveToString()
Poznámka:

Jednotlivé hodnoty proměnných jsou v takto vytvořeném řetězci odděleny středníkem. Pokud je hodnotou proměnné hodnota typu String obsahující například znak mezerník, je provedena vnitřní konverze znaků.

K přiřazení hodnot z proměnné typu String (tzn. opačná metoda k SaveToString) slouží metoda LoadFromString.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice