Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RsGet - metoda objektu PmAdo

Popis:
Zpřístupní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem, který byl vytvořen dřívějším voláním metody RsOpen.
Syntaxe:
RsGet(sId As String) As Object
Volání:
Set oRecordset = oDb.RsGet(sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmAdo pamatuje objekt AdoRecordset.
Vrácená hodnota:
Pokud existuje, pak vrací zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem. Pokud neexistuje, pak vrací hodnotu Nothing.
Poznámka:
Objekt ADO Record:

V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z exitujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.

Příklad:
Získá objekt AdoRecordset se zadaným jednoznačným identifikátorem ("table1") z objektu PmAdo ("/TestAdoDb"). Otestuje se zda nevznikla chyba a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset. Pak se projdou všechny záznamy objektu AdoRecordset a u každého záznamu se vypíše do INFO systému hodnota prvního sloupce.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oRs, nLastErr2
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsGet("table1")

If Not oRs Is Nothing Then
  oRs.MoveFirst
  Do While Not oRs.EOF
    Pm.Debug "Field=" & oRs.Fields.Item(0)
    oRs.MoveNext
  Loop
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice