Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbIsOpen - metoda objektu PmAdo

Popis:
Test, zda je objekt PmAdo připojen k databázi.
Syntaxe:
DbIsOpen As Boolean
Volání:
b = oDb.DbIsOpen()
Vrácená hodnota:
true - Objekt PmAdo je připojen k databázi, určenou vlastností DbConnectionString (např. voláním metody DbOpen).
false - Objekt PmAdo není připojen k databázi. To znamená, že nebyla vůbec připojena nebo už byla odpojena voláním metody DbClose.
Viz také:
Příklad:
Otestování, zda je objekt PmAdo ("/TestAdoDb") připojený k databázi.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
If oDb.DbIsOpen() Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice