Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RsClose - metoda objektu PmAdo

Popis:
Uvolní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem.
Syntaxe:
RsClose(sId As String) As Boolean
Volání:
b = oDb.RsClose(sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmAdo pamatuje objekt AdoRecordset.

Pokud je uvedena hodnota $all, pak se uvolní všechny zapamatované objekty AdoRecordset.

Vrácená hodnota:
Vrací true, pokud se úspěšně uvolnily zapamatované objekty, v jiném případě vrací false.
Poznámka:
Při uvolnění zapamatovaného objektu AdoRecordset se uvolní i příslušný identifikátor.
Viz také:
Příklad:
Uvolnění zapamatovaného objektu AdoRecordset se zadaným jednoznačným identifikátorem ("table1") z objektu PmAdo ("/TestAdoDb").
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
oDb.RsClose "table1"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice