Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Popis:
Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů. Jedná se přímo o objekt z implementace technologie ADO firmou Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.
 
Objekt ADO Recordset: Objekt AdoRecordset (množina záznamů) představuje výsledná data SQL dotazu. Data se skladají z libovolného množství záznamů, kde každý záznam jednoho objektu AdoRecordset má stejnou strukturu (objekty AdoField). Data mají tedy tabulkovou podobu, kde řádky odpovídají záznamům a sloupce jsou tvořeny objekty AdoField.
 
Aktuální záznam: Jeden ze záznamů může být označen jako aktuální záznam (ukazovátko). Jedná se o záznam, se kterým se právě pracuje. Celá řada operací se týká aktuálního záznamu. K pohybu pozice aktuálního záznamu po záznamech objektu AdoRecordset slouží mnoho metod, například MoveFirst, MoveNext, atd. Aktuální záznam v objektu AdoRecordset může být maximálně jeden, ale nemusí také být žádný. Při procházení záznamů jednoho po druhém dopředu (dozadu), s posouváním pozice aktuálního záznamu o jeden dopředu pomocí metody MoveNext (dozadu pomocí metody MovePrevious), se nakonec aktuální záznam dostane až za poslední (první) záznam a procházení záznamů tím končí. K indikaci toho, že aktuální záznam už není platný a dostal se za poslední záznam (nebo před první), slouží vlastnost EOF (BOF).
 
Objekt ADO Record:

V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z exitujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.

Vlastnosti a metody:
AddNew Začátek editačního režimu přidání záznamu
BOF Indikuje, zda je pozice aktuálního záznamu před prvním záznamem v objektu AdoRecordset
CancelUpdate Konec editačního režimu záznamu, zrušení změn
Delete Smazání věty v objektu AdoRecordset
EditMode Indikuje editační status aktuálního záznamu (hodnota ADO EditModeEnum)
EOF Indikuje, zda je pozice aktuálního záznamu za posledním záznamem v objektu AdoRecordset
Fields Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField
Find Vyhledává záznam v objektu AdoRecordset, který splňuje daná kritéria
GetRows Kopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do 2-rozměrného pole
Move Přesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet vět
MoveFirst Přesun pozice aktuálního záznamu na první záznam objektu AdoRecordset
MoveLast Přesun pozice aktuálního záznamu na poslední záznam objektu AdoRecordset
MoveNext Přesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam objektu AdoRecordset
MovePrevious Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset
Pm_LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad AdoRecordset objektem
Pm_LastTextErr Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad AdoRecordset objektem
RecordCount Vrací počet záznamů v objektu AdoRecordset
Requery Úplné opětovné načtení dat v objektu AdoRecordset
Resync Obnovení existujících dat v objektu AdoRecordset
State Indikuje, zda je objekt AdoRecordset otevřený, zavřený, připojující se, provádějící příkaz nebo čtoucí data
Update Konec editačního režimu záznamu, provedení změn
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice