Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbRollbackTrans - metoda objektu PmAdo

Popis:
Ruší transakci nad připojenou databázi.
Syntaxe:
DbRollbackTrans
Volání:
oDb.DbRollbackTrans
Poznámka:
Metodou DbBeginTrans začíná nová transakce nad připojenou databází. Všechny následné operace nad touto databází budou pak jako jeden celek (transakce) najednou potvrzeny metodou DbCommitTrans nebo zrušeny metodou DbRollbackTrans. Transakce musí podporovat připojená databáze a provider.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice