Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbRollbackTrans - metoda objektu PmAdo

Popis:
Ruší transakci nad připojenou databázi.
Syntaxe:
DbRollbackTrans([sParams As String]) As Object
Volání:
oDb.DbRollbackTrans
Parametry:
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry metody DbRollbackTrans. Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "return:map;".
"return:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda má vrácená hodnota metody být mapa s více vrácenými hodnotami současně (nový způsob) nebo jedna hodnota (starý způsob). Pokud se neuvede, potom se jedná o starý způsob.
map - Vrací mapu (PmMap), která obsahuje více vrácených hodnot současně (nový způsob) (např. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Vrácená hodnota:
Nový způsob: Vrací objekt PmMap s hodnotami v následujících položkách:
- "Result": prázdná hodnota (metoda nic nevrací)
- "ErrorCode": číselný kód případné chyby, kde hodnota 0 znamená úspěšné vykonání metody bez chyby
- "ErrorText": text případné chyby
 
Starý způsob: Vrací prázdná hodnota (metoda nic nevrací).
Poznámka:
Metodou DbBeginTrans začíná nová transakce nad připojenou databází. Všechny následné operace nad touto databází budou pak jako jeden celek (transakce) najednou potvrzeny metodou DbCommitTrans nebo zrušeny metodou DbRollbackTrans. Transakce musí podporovat připojená databáze a provider.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice