Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbOpen - metoda objektu PmAdo

Popis:
Připojení objektu PmAdo k databázi. Připojení je realizováno objektem ADO Connection, který je obsažen v objektu PmAdo. Potřebné parametry pro připojení jsou ve vlastnostech DbConnectionString a DbConnectionParams.
Syntaxe:
DbOpen As Boolean
Volání:
b = oDb.DbOpen()
Vrácená hodnota:
true - Úspěšné připojení k databázi.
false - Připojení k databázi se nezdařilo.
Příklad:
Připojení objektu PmAdo ("/TestAdoDb") k databázi ("pm_data"), pro MS SQL Server (lokální pojmenovaná instance ".\SQLEXPRESS"), pomocí základního ADO Provider firmy Microsoft ("SQLOLEDB"), s využitím přihlašovacího jména a hesla (MS SQL Server autentizace).
Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
oDb.DbConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;"
If Not oDb.DbOpen Then
  ...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice