Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - vlastnost objektu PmAdo

Popis:
Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad PmAdo objektem.
Syntaxe:
LastErr As Long
Volání:
n = oDb.LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) slouží obdobné vlastnosti Pm_LastErr a Pm_LastTextErr objektu Objekt Wrapper.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice