Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbBeginTrans - metoda objektu PmAdo

Popis:
Začíná novou transakci nad připojenou databázi.
Syntaxe:
DbBeginTrans
Volání:
oDb.DbBeginTrans
Poznámka:
Metodou DbBeginTrans začíná nová transakce nad připojenou databází. Všechny následné operace nad touto databází budou pak jako jeden celek (transakce) najednou potvrzeny metodou DbCommitTrans nebo zrušeny metodou DbRollbackTrans. Transakce musí podporovat připojená databáze a provider.
Příklad:
Přidání nové věty do tabulek table1 a table2 za pomocí transakce. Pokud dojde k selhání přidávání do některé z tabulek, pak se zruší všechny operace od počátku transakce. To znamená, že se přidají buď obě věty nebo žádná. Detekovat selhání operace v objektu PmAdo lze pomocí vlastnosti LastErr.
Dim oDb, nLastErr1, nLastErr2
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
If oDb.LastErr() = 0 Then
  oDb.DbExecute "", "INSERT table1 (name, value) VALUES ('pi', 3.14)", ""
  nLastErr1 = oDb.LastErr()
  oDb.DbExecute "", "INSERT table2 (name, value) VALUES ('pi', 3.14)", ""
  nLastErr2 = oDb.LastErr()
  If nLastErr1 = 0 And nLastErr2 = 0 Then
    oDb.DbCommitTrans
  Else
    Pm.Debug oDb.LastTextErr
    oDb.DbRollbackTrans
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice