Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm_LastErr - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad AdoRecordset objektem.
Syntaxe:
Pm_LastErr As Long
Volání:
n = oRs.Pm_LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad jakýmkoliv implementačním ADO objektem (např. AdoRecordset, AdoField, AdoRecord) obaleném bezpečnostní vrstvou (objekt Objekt Wrapper). K testování výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad PmAdo objektem slouží obdobné vlastnosti PmAdo.LastErr a PmAdo.LastTextErr.
Příklad:
Otestování, zda metoda MoveFirst skončila bez chyby a zda byla pozice aktuálního záznamu skutečně přesunuta na první větu. Pokud by AdoRecordset neobsahoval žádnou větu nebo by přesunutí pozice aktuálního záznamu na první větu selhalo, pak by případná vrácená chyba šla otestovat metodou AdoRecordset.Pm_LastErr.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oRs.MoveFirst
If oRs.Pm_LastErr = 0 Then
  Do While Not oRs.EOF
    Pm.Debug oRs.Fields.Item(0)
    oRs.MoveNext
  Loop
Else
  Pm.Debug oRs.Pm_LastTextErr
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice