Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CancelUpdate - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Slouží k ukončení editačního režimu a zrušení všech změn aktuálního záznamu. Editační režim záznamu byl vyvolán buď metodou AddNew (v tom případě se zruší nová věta) nebo prostým zápisem do hodnot aktuálního záznamu (editace záznamu).
Syntaxe:
CancelUpdate
Volání:
oRs.CancelUpdate
Viz také:
Příklad:
Přidání nové věty do tabulky ("table1") a změna obsahu nové přidané věty, pomocí zapamatovaného objektu AdoRecordset ("table1"), nad objektem PmAdo ("/TestAdoDb"), který je už připojený k databázi (viz DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Nakonec však není přidání nové věty potvrzeno metodou Update, ale naopak zrušeno metodou CancelUpdate.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oRs
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;lock:optimistic;")
If Not oRs Is Nothing Then
  oRs.AddNew
  oDb.Fields("name") = "pi"
  oDb.Fields("value") = 3.14
  oDb.CancelUpdate
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice