Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MovePrevious - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
MovePrevious
Volání:
oRs.MovePrevious
Poznámka:
Pokud je aktuálním záznamem první záznam, pak metoda MovePrevious přesune pozici aktuálního záznamu před první záznam objektu AdoRecordset a vlastnost BOF je true. Pokus o posun zpět, pokud vlastnost BOF je již true, způsobí chybu.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice