Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetRows - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Kopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do dvojrozměrného pole.
Syntaxe:
GetRows([nRows As Long], [vStart As Variant], [aFields As Variant]) As Array
Volání:
a = oRs.GetRows(nRecords, vStart, aFields)
Parametry:
nRows[nepovinné] (Long) Určuje počet vrácených vět. Přednastavená hodnota je -1 = (adGetRowsRest) všechny zbývající záznamy.
vStart[nepovinné] (Variant) Určení startovací pozice (Bookmark). Pokud není nastaveno, pak startovací pozicí bude stávající pozice aktuálního záznamu. Pokud se uvede platný Bookmark, pak bude startovací pozicí. Nebo lze pro určení startovací pozice použít domluvené číselné konstanty:
0 (přednastaveno) - (adBookmarkCurrent) Aktuální záznam.
1 - (adBookmarkFirst) První záznam.
2 - (adBookmarkLast) Poslední záznam.
aFields[nepovinné] (Variant) Samotný název, pole názvů sloupců nebo pole pozic sloupců záznamu.
Vrácená hodnota:
Vrací Variant jehož hodnota je dvojrozměrné pole.
Příklad:
Vyčtení dat v podobě dvojrozměrného pole nad objektem PmAdo ("/TestAdoDb"), který je už připojený k databázi (viz DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Výsledný objekt AdoRecordset bude zapamatován v objektu PmAdo pod dodaným jednoznačným identifikátorem ("table1"), bude pouze obousměrný (static) a pouze ke čtení (readonly). Otestuje se zda nedošlo k chybě a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset. Žádáme o prvních 20 záznamů od aktuální pozice (od prvního záznamu) a žádáme o 2 sloupce ("name", "value").
Dim oDb, oRs, aData
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;")
  oRs.MoveFirst
  aData = oRs.GetRows(20, 0, Array("name", "value"))
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice