Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fields - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField.
Syntaxe:
Fields As Object
Volání:
oField = oRs.Fields.Item(index)
Hodnoty:
Vrací objekt Collection, který obsahuje všechny objekty AdoField objektu AdoRecordset.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Collection zpřístupňuje jednu položku (AdoField) pomocí vlastnosti Collection.Item.

Viz také:
Příklad1:
Zjistí vlastnost AdoField.Value ("value") aktuálního záznamu s využitím implicitní vlastnosti objektů
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim vVal
vVal = oRs.Fields.Item("value").Value
Příklad2:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice