Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MoveNext - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
MoveNext
Volání:
oRs.MoveNext
Poznámka:
Pokud je aktuálním záznamem poslední záznam, pak metoda MoveNext přesune pozici aktuálního záznamu za poslední záznam objektu AdoRecordset a vlastnost EOF je true. Pokus o posun dopředu, pokud vlastnost EOF je již true, způsobí chybu.
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice