Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RecordCount - vlastnost objektu AdoRecordset

Popis:
Vrací počet záznamů v objektu AdoRecordset.
Syntaxe:
RecordCount As Long
Volání:
n = oRs.RecordCount
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. V případě chyby, a také pokud není zjištění počtu záznamů podporováno, vrací hodnotu -1. Tato vlastnost není podporována například při použití kurzoru "forwardonly", viz metoda RsOpen.
Viz také:
Příklad:
Zjistí počet záznamů v objektu AdoRecordset, nad objektem PmAdo ("/TestAdoDb"), který je už připojený k databázi (viz DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1").
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oRs, nCount
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;")
If Not oRs Is Nothing Then
  nCount = oRs.RecordCount
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice