Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RsIsOpen - metoda objektu PmAdo

Popis:
Test, zda objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem existuje.
Syntaxe:
RsIsOpen(sId As String) As Boolean
Volání:
b = oDb.RsIsOpen(sId)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmAdo pamatuje objekt AdoRecordset.
Vrácená hodnota:
true - Objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem existuje (např. voláním metody RsOpen nebo DbExecute).
false - Objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem neexistuje. To znamená, že nebyl vůbec otevřen nebo už byl uvolněn voláním metody RsClose.
Poznámka:
Objekt ADO Record:

V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z exitujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.

Viz také:
Příklad:
Otestování, zda v objektu PmAdo ("/TestAdoDb") existuje zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným jednoznačným identifikátorem ("table1").
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
If oDb.RsIsOpen("table1") Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice