Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trends - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Konfiguracja oraz wytworzenie poszczególnych trendów.

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
Indeks aktywnego trenduKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendActive.
DodajWytworzy nowy trend i otworzy okno edycji. Patrz metoda AddTrend.
WłóżWłoży zaznaczony trend przed nowy trend i otworzy dla niego okno edycji. Patrz metoda InsertTrend.
UsuńUsunie zaznaczony trend. Patrz metoda RemoveTrend.
EdytujOtworzy okno edycji dla zaznaczonego trendu.: Edycja trendu
W góręZaznaczony trend przesunie o jedną pozycję do góry
W dółZaznaczony trend przesunie o jedną pozycję w dół
Notatka:
Zaznaczony trend zostanie dynamicznie ustawiony jako aktywny (patrz TrendActive).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice