Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorColor - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Kolor kursora.
Składnia:
CursorColor As String
Wołanie:
oTView.CursorColor = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTView.CursorColor 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor kursora" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice