Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvTicks (TrendsView wskazy podziałki)

Opis:
Patrz: tvTicks - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
Właściwości i metody:
AlignType Typ wyrównania głównych wskazów podziałki, linii siatki wobec wartości na osi
AlignValue Wartość wyrównania głównych wskazów opisów podziałki wobec wartości
CountType Sposób określenia ilości głównych wskazów-opisów podziałki lub linii siatki
CountValue Ilość głównych wskazów opisów podziałki
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice