Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeMax - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Czas prawej krawędzi przeglądarki. Wstępnie ustawioną wartością jest wartość czasu bieżącego zmienjszona o jedną godzinę.

Jeżeli czas jest ustawiany, wtedy jest oczekiwany według ustawienia właściwości TrendsView.TimeSetType tzn. "czas lokalny", "czas zimowy" lub "czas letni".

Składnia:
TimeMax As Variant
Wołanie:
t = oTView.TimeMax
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu należy wywołać metodę Draw.

Jeżeli równocześnie jest wprowadzany czas TimeMin i TimeMax, wtedy bardziej stosownym sposobem ich ustawienia jest wywołanie metody ZoomTime z parametrem nType=1, niż ustawienie obu właściwości TimeMin i TimeMax.

Jeżeli oś czasu wyświetla względny odcinek czasu (nie jest wyświetlana data, na osi czasu jest wyświetlony czas, na przykład od 0 sec do 10 sec), wtedy należy ustawiać czas z jawnym ustawieniem typu danych oTView.TimeMin = CDate(0), oTView.TimeMax = CDate(10/24/3600), co odpowiada zakresowi osi czasu od 0 do 10 sekund.

Jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy, wtedy górna część tabelkowej przeglądarki zostanie ustawiona na określony czas. Wartość TimeMin nie ma znaczenia.

Patrz również:
Przykład1:
Czas ma być wprowadzany jako "czas lokalny" ("czas zimowy" w okresie zimowym i "czas letni" w okresie letnim.):
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
oTView.TimeSetType = 1;
oTView.TimeMax = t;  //czas lokalny
oTView.Draw();
Przykład2:
Czas ma być wprowadzany jako "czas zimowy" także w okresie letnim
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeSetType = 2;
oTView.TimeMax = t;  //czas zimowy
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice