Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionUser - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Użytkownik zdefiniowany w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do którego podłącza się przeglądarka trendów.
Składnia:
ConnectionUser As String
Wołanie:
oTrend.ConnectionUser = string
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Podłączenie do źródła danych > Serwer > Użytkownik" niniejszego obiektu.
 
Podczas zapisu do tej właściwości należy następnie zawołać metodę Connect z argumentem nType=0.
 
Jeżeli w tej właściwości jest zdefiniowany użytkownik, który nie jest zdefiniowany w serwerze trendów (patrz konfigurator "Trendy"), wtedy wszystkim wymogom o jakiekolwiek dane jest odmówiony dostęp do tego serwera.
 
Jeżeli właściwość ConnectionType=1 (podłączenie lokalne), wtedy uprawnienia nie są sprawdzane (patrz zakładka PmTrend > Uprawnienia) a serwer lokalny jest podczas wywołania Connect zawsze podłączony.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice