Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Points - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Obiekt typu tvPoints - zbiór wczytanych punktów ze znacznikami czasu, których przebieg jest wykreślany.
Składnia:
Points As Object
Wołanie:
Set o = oTrend.Points
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
Przykład obliczy średnią wartość wszystkich punktów trendu "t1" w widocznym obszarze przeglądarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nAverage = oPoints.Avg("visible");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice