Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsVisible - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Widoczność znaków punktów danych trendu.
Składnia:
PointsVisible As Boolean
Wołanie:
oTrend.PointsVisible = b
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tryb graficzny > Punkty > Widoczność" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

 
Zapis do tej właściwości ustawia wymaganą wartość (true/false) do wszystkich skonstrouwanych obiektów tvGraph do właściwości tvGraph.PointsVisible.
Przez odczyt z właściwości jest uzyskiwana wartość true, jeżeli przynajmniej jeden obiekt tvGraph ma ustawioną tą właściwość na wartość true, w innym przypadku zwraca false.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice