Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ID - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Identyfikator, który jednoznacznie określa obiekt tvTrend.
Składnia:
ID As String
Wołanie:
s = oTrend.ID
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ustawienie podstawowe > Trend ID" niniejszego obiektu.
 
Właściwość jest wypełniana na przykład przy powstaniu obiektu przez wywołanie metody TrendsView.AddTrend. W obiekcie TrendsView nie mogą istnieć dwa obiekty tvTrend z takim samym ID. W łańcuchu ID nie mogą występować znaki diakrytyczne (narodowo zależne).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice