Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionType - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Typ podłączenia do serwera trendów.
Składnia:
ConnectionType As Long
Wołanie:
oTrend.ConnectionType = n
Wartości:
0 - obiekt trend nie podłącza się do żadnego źródła danych
1 - lokalne podłączenie do serwera trendów działającemu w tej samej aplikacji jak przeglądarka
2 - podłączenie do odległego serwera trendów przy pomocy usług webowych. Dane są przesyłane w formacie XML.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Podczas zapisu do tej właściwości należy następnie zawołać metodę Connect z argumentem nType=0.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice